Program v rámci oslavy Dňa matiek

Žiaci Materskej školy a Základnej školy v Pustých Sadoch si pri príležitosti Dňa matiek pripravili milý program. Pozrite si, ako v nedeľu 8. mája 2016 potešili svoje mamy.