Prírodovedné edukačné aktivity

V rámci zamerania našej MŠ, ktoré je prírodovedné a environmentálne pravidelne realizujeme rôzne aktivity, hry, bádateľské činnosti s cieľom podporiť prírodovedné poznanie a poznávanie detí v MŠ. V súčasnej dobe sa zameriavame hlavne na elementárne empirické prírodovedné poznávanie, ktoré deťom umožňuje vyskúšať si špecifické činnosti ako meranie, porovnávanie, klasifikovanie, vlastné zaznamenávanie, argumentovanie v experimentoch.