Ocenenie v medzinárodnej výtvarnej súťaži pre Táničku Trnkovú

Výtvarné a tvorivé aktivity majú v našej MŠ nezastupiteľné miesto v každej organizačnej forme dňa. Ocenenie, ktoré si prebrala naša predškoláčka Tánička Trnková za vynikajúce výtvarné dielo  s tematikou boja proti škodlivým závislostiam je aj pre nás veľmi motivujúcim.