Grafomotorické edukačné aktivity

Stimulujúcimi a aktivizujúcimi činnosťami podporujeme grafomotorické schopnosti deti od útleho veku. Využívame pri tom i moderné technológie, digitálne edukačné programy, interaktívnu tabuľu a podobne.