Video z Družobného dňa obcí 2016

Pozrite si krátke video z 9. ročníka družobného dňa obcí Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka, ktorý sa konal 2. júla 2016 v Pustých Sadoch. Pri netradičných súťažiach sa zabavili malí aj veľkí. Večerná zábava bola v réžii kapely Starmania Original.

Družobný deň obcí 2016