Video z tenisového turnaja o pohár starostov obcí 2016

Pozrite si, ako prebiehal 4. ročník tenisového turnaja o pohár starostov obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka. Na multifunkčných ihriskách v Zemianskych Sadoch a Pustých Sadoch si tento rok zasúťažilo 11 tenisových nadšencov.