Nový školský rok 2016-2017

Po prázdninách sme sa opäť stretli v našej škôlke. Privítali sme aj nových kamarátov. Dlho sme sa nevideli a veľmi sme sa tešili na stretnutie. Ako každý rok nás prišiel pozdraviť aj pán starosta obce Ing. Tomáš Nemeček.