Naši šikovníci spoznávajú jeseň

Počas jesene naše aktivity zameriavame na priame pozorovanie zmien v prírode, či už živých alebo neživých prírodnín. Stimulujeme tiež psychomotorické, poznávacie,logické, emocionálne, komunikačné schopnosti detí zaujímavými aktivitami, ktorých námetom je jeseň.

Škôlkari na Lampiónovom sprievode 2016

Plno svetiel po dedine, rozprávkové postavy, strašidlá, vôňa čaju a cigánskej pečienky, svietiace tekvice – to je Lampiónový sprievod v Pustých Sadoch. My škôlkári sa ho radi zúčastňujeme.

img_2451

Lampiónový sprievod 2016

Návšteva misionárov z rádu Kapucínov

Navštívili nás rehoľníci z rádu Kapucínov z Bratislavy. Deťom vysvetlili, že sú na misiách, naučili nás niekoľko veselýc pesničiek a zatancovali si s nami. Hravou formou sa s deťmi porozprávali o Bohu, Ježišovi i ľuďoch. Bolo to veľmi milé stretnutie.

Šarkaniáda v materskej škole

Symbolom jesene je pre deti samozrejme šarkan, ktorý musí nielen zaujímavo  vyzerať, ale musí aj vynikajúco letieť. My sme si s deťmi vytvorili vlastných šarkanov, ktorých si deti vlastnoručne vytvorili a dozdobili. Najväčšou radosťou pre deti bol moment, keď šarany na obecnom ihrisku vo vetre ožili.