Beseda s príslušníkmi policajného zboru

Aj tento školský rok k nám do ZŠ a MŠ zavítali príslušníci policajného zboru zo Šoporne a psovodi z Galanty. Deti si najprv na ihrisku prezreli ukážky práce s policajnými psami. Pán policajt deti v skratke oboznámil, na čo všetko je policajný pes vycvičený, kde všade je nápomocný svojmu psovodovi. Po presune do materskej školy sa deti mohli zoznámiť s prácou policajtov, poprezerať si policajnú výstroj a výzbroj.