Návšteva misionárov z rádu Kapucínov

Navštívili nás rehoľníci z rádu Kapucínov z Bratislavy. Deťom vysvetlili, že sú na misiách, naučili nás niekoľko veselýc pesničiek a zatancovali si s nami. Hravou formou sa s deťmi porozprávali o Bohu, Ježišovi i ľuďoch. Bolo to veľmi milé stretnutie.