Naši šikovníci spoznávajú jeseň

Počas jesene naše aktivity zameriavame na priame pozorovanie zmien v prírode, či už živých alebo neživých prírodnín. Stimulujeme tiež psychomotorické, poznávacie,logické, emocionálne, komunikačné schopnosti detí zaujímavými aktivitami, ktorých námetom je jeseň.