Mikuláš v Materskej škole

Najkrajším momentom v adventnom období je príchod dobrého Mikuláša, ktorý detičky vždy obdaruje sladkým balíčkom. Prekvapením je aj príchod pomocníkov – čertov a anjelikov. Naše deťúrence si pre vzácnu návštevu pripravili veselý program a pre rodičov kolektív MŠ pripravil príjemné posedenie s malým občerstvením.