Poznávanie adventných tradícií v Materskej škole

Príchod Vianoc prežívame v MŠ všetci spolu a snažíme sa deťom sprostredkovať čoraz viac informácií o ľudových tradíciách, historických udalostiach a regionálnych zvykoch v našej obci. V predprimárnom vzdelávani uprednostňujeme učenie zážitkom a vlastnou skúsenosťou. V MŠ deti vlastnoručne ozdobujú vianočný stromček, pripravujú a ozdobujú medovníčky, chystajú malé vianočné posedenie, koledujú v obci a podobne.