Škôlkári pracujú aj v zime

Deti v predškolskom veku majú rady nielen pohyb a zábavu. Rady veci skúmajú a poznávajú. Spoločne vytvárame priestor pre motivujúce edukačné situácie, rozvíjame hru, posilňujeme sociálne väzby medzi deťmi. Deti rady pozorujú zmeny v prírode, maľujú, strihajú, kreslia, navliekajú korálky, čím si zdokonaľujú jemnú motoriku rúk. Zdolávajú prekážkovú dráhu, čítajú obrázky v knižkách, maľované čítanie a tak spoznávajú grafémy-písmenká, sledujú dej v obrázkoch.