Svet okolo nás – medzinárodná výtvarná súťaž pre materské školy

Naši škôlkári sa aktívne zapojili svojimi kresbičkami do súťaže.( Aďka Brančíková, Marek Mesároš a Adamko Nemeček )

Túra na Tematín

Jar zaklopala na dvere a ukázala sa v plnej kráse a vytiahla nás na prvú jarnú túru. Vybrali sme sa z obce Lúka k zrúcanine hradu Tematín. Poriadne sme si zašliapali, ale stálo to za to. Les bol síce ešte len v slabom rozpuku, no na tráve sme mohli oči nechať. Kvitlo množstvo jarných kvietkov, najviac nás zaujal chránený poniklec. Na hrade sme sa občerstvili a pokračovali sme smerom na Bezovec, kde nás čakal autobus. Máme v nohách prvých 11 jarných kilometrov 🙂

Deň vody

V stredu 22.3. všetci žiaci našej školičky žili vodou.Nečudo, veď bol Svetový deň vody. Prišli sme oblečení v modrej farbe.O vode sme sa najprv rozprávali.Uvedomili sme si, že aj keď sa nám zdá taká obyčajná, predsa je vzácna.V príbehu o striebornej kvapke sme sa dozvedeli, čo je to kolobeh vody.
Pohybom sme telom vyjadrovali kvapky vody, vyčistili sme naše imaginárne jazierko na modrom koberci,aj v pracovnom liste. Zaspievali sme si ľudovú pieseň o richtárovej studni. Deti sa najviac zabavili súťažami v pití vody slamkou, prenášaní vody lyžičkou z pohára do pohára, lovom jabĺčka z misky naplnenej vodou.
Nakoniec sme si zhotovili “mega rybku.”

Marec – mesiac knihy

Počas marca sme v MŠ sústredili detskú  pozornosť na detské knihy, pojmy súvisiace s literatúrou, predčitateľskú gramotnosť v predškolskom veku. Okrem výstavky obľúbených detských kníh v MŠ, rozprávkového čítania sme privítali aj návštevu p. uč. V. Katreňákovej zo ZŠ v Pustých Sadoch, ktorá deťom čítala rozprávky pred spaním.

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Vlastníci poľovných pozemkov v rámci revíru Zemianske Sady Vás pozývajú na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do Poľovného revíru Zemianske Sady, ktoré sa uskutoční 30. marca 2017 o 9:00 v notárskom úrade JUDr. Petra Šulaia, M. R. Štefánika 14, 940 02 Nové Zámky.

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov Zemianske Sady – pozvánka a program zhromaždenia (.pdf)