Oznámenie o začatí vodoprávneho konania „vonkajšia kanalizácia“ pre „bytové domy Horizont“

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania o dodatočnom povolení vodnej stavby „vonkajšia kanalizácia“ budovanú v rámci stavby „bytové domy Horizont“:

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania „vonkajšia kanalizácia“ pre „bytové domy Horizont“ (.pdf)