Pozorujeme a poznávame rôzne živočíšne a rastlinné druhy

Počas našich vychádzok sa zameriavame na poznávanie živočíchov v okolí. Pozorujeme ich v prirodzenom prostredí, deti získavajú skúsenosti a zážitky priamo v prírode. Diskutujeme s deťmi, zaujímavé informácie hľadáme spoločne na internete, v odbornej literatúre, v detských encyklopédiách. Nové poznatky deťom prezentujeme prostredníctvom hier, rozhovorov, vzdelávacích aktivít, interaktívnej tabule.