Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Vlastníci poľovných pozemkov v rámci revíru Zemianske Sady Vás pozývajú na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do Poľovného revíru Zemianske Sady, ktoré sa uskutoční 30. marca 2017 o 9:00 v notárskom úrade JUDr. Petra Šulaia, M. R. Štefánika 14, 940 02 Nové Zámky.

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov Zemianske Sady – pozvánka a program zhromaždenia (.pdf)