Svet okolo nás – medzinárodná výtvarná súťaž pre materské školy

Naši škôlkári sa aktívne zapojili svojimi kresbičkami do súťaže.( Aďka Brančíková, Marek Mesároš a Adamko Nemeček )