Metodický pokyn na napúšťanie bazénov z verejného vodovodu

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Galanta dáva do pozornosti odberateľom vody, ktorí sú vlastníkmi bazénov, tento metodický pokyn na napúšťanie bazénov z verejného vodovodu:

Metodický pokyn na napúšťanie bazénov z verejného vodovodu (.pdf)