Biologické bádateľské aktivity v Materskej škole

V rámci vzdelávacej oblasti Človek a príroda  sa v našich vzdelávacích aktivitách pre deti objavujú čoraz viac pokusy, experimenty. Popri často praktizovaných pokusoch s rastlinami sme tentokrát pozorovali a skúmali i živočíchy.  Žiabronôžku soľnú, ktorá sa nám po 17 dňoch vyliahla priamo v miniakváriu v MŠ a Mravce lesné.