Pozvánka na Posedenie pri ľudovej piesni v Zemianskych Sadoch

Obec Zemianske Sady Vás pozýva pri príležitosti 10. Družobného dňa obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka a krstu knihy "Zemianske Sady minulosť a súčasnosť" na Posedenie pri ľudovej piesni v Zemianskych Sadoch, ktoré sa uskutoční v nedeľu 2. júla 2017. Program:
  • 14:30 - Slávnostná Svätá omša pri príležitosti 17. výročia posviacky kostola
  • 15:30 - 16:00 - Privítanie hostí, otvorenie podujatia, príhovor starostu obce
  • 16:00 - 18:30 - Vystúpenie speváckych a folklórnych súborov: "Hájčanka" (Hájske), "Pustakerčanka" (Pusté Sady), "Baránek" (Horné Lefantovce), "Čerdavanka" (Rumanová), "Lužiančanka" (Lužianky), "Rošindolčané" (Ružindol), "Patanská radosť" (Pata), "Nádej" (Výčapy-Opatovce)
  • 18:30 - Zábava na ľudovú nôtu
Tešíme sa na stretnutie s Vami! Posedenie-pri-ľudovej-piesni-850

Pozvánka na X. Družobný deň obcí

Obec Zemianske Sady Vás pozýva na jubilejný X. ročník Družobného dňa obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka, ktorý sa uskutoční 30. júna a 1. júla 2017 v športovom areáli Zemianske Sady. Program: 30. júna 2017 o 17:30: Mariášový turnaj - hostinec "Mrva" Zemianske Sady 1. júla 2017 od 17:00: Súťaže družstiev obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka:
  • Muži: Valibuci na placi, Glo-glo-glo-glória, Jak sa to pivečko popíja, Módna prehliadka
  • Ženy: Mám ja tragač starý, Prechod cez tunel, Trestné strieľanie
  • O 19:30 Krst knihy "Zemianske Sady minulosť a súčasnosť"
  • O 20:00 Slávnostné vyhodnotenie súťaží
O bohaté občerstvenie je postarané. Všetkých srdečne pozývame! x-druzobny-den-850  

Školský výlet do Štiavnických vrchov

Tento rok sme sa na koncoročný výlet vybrali do Štiavnických vrchov. Najprv sme sa zúčastnili Detských dní sv. Huberta v kaštieli vo Svätom Antone. Pre deti boli pripravené rôzne stanovištia, kde si mohli zasúťažiť a kde sa dozvedeli veľa nových informácií o lesných zvieratách, o skamenelinách, o zvieracích stopách, o poľovníctve atď. Po vystúpení sokoliarov sme sa presunuli autobusom na Počúvadlianske jazero. Kto chcel, zostal pri jazere a zvyšok -  vášniví turisti sa vybrali na turistický výstup na Sitno. Je to najvyšší vrch pohoria Štiavnické vrchy 1009 m.n m. Na vrchole sa nachádza rozhľadňa, chata s bufetom a vysielač. Posilnení občerstvením z ponuky sme zišli naspäť na Počúvadlo a v príjemnej vode sa niektorí aj vykúpali, iní osviežili aspoň nohy po túre 🙂

Uznesenie z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch číslo B/94/2017

Schválenie nájomcov nájomných bytov v novopostavených bytových domoch

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe návrhu komisie nájomcov nájomných bytov v novopostavených bytových domoch ,,HORIZONT“ – Bytový dom A – 13 bytových jednotiek a Bytový dom B – 9 bytových jednotiek v súlade s čl. 4, bod 1 VZN obce Pusté Sady č. 4/2015 o podmienkach a kritériách prideľovani a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania.

Uznesenie B/94/2017 - Schválenie nájomcov nájomných bytov v novopostavených bytových domoch (.pdf)

Zmluvy – jún 2017

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za mesiac jún 2017. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 1 medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou TINAMA, s.r.o. (.pdf) Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve č. 1-2015 medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou TINAMA s.r.o. (.pdf) Kúpna zmluva č. 1 medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou TINAMA s.r.o. (.pdf) Kúpna zmluva medzi Obcou Pusté Sady a Michalom Haladom (.pdf) Zmluva o dielo medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou Via-kom s.r.o. o rekonštrukcii autobusových zastávok v obci Pusté Sady (.pdf)