Medzinárodný deň detí 2017 v Základnej škole

Aj u nás v miniškoličke sme slávili MDD. Pre deti sme pripravili rôzne súťaže a sladkú odmenu.