Stavebné povolenie – p. Mesároš a manželka

Obec Pusté Sady zverejňuje stavebné povolenie – p. Lukáš Mesároš a manželka Mária Mesárošová, rod. Vargová:

Stavebné povloenie – p. Mesároš a manželka (.pdf)