Zverejnenie elektronickej adresy

Obec Pusté Sady v zastúpení starostom obce Ing. Tomášom Nemečkom týmto zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 4.11.2017: obecpustesady@mail.t-com.sk

Pozvánka na Výstavu ovocia, zeleniny a kvetov 2017

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Pustých Sadoch Vás pozýva na 7. ročník Výstavy ovocia, zeleniny a kvetov, ktorá sa uskutoční 02.  septembra 2017 v Poľovnom dome v športovom areáli.

Program :   

  • 14.00 – Otvorenie výstavy, Občerstvenie – cigánska, víno, burčiak
  • 19.00 – Uzatvorenie výstavy                 

Zber exponátov na výstavu sa uskutoční 01. septembra 2017, t.j. v piatok v čase od 15.00 hod. do 18.00 hod. v poľovnom dome v športovom areáli.