Jesenný beh 2017

Krásne babie leto a slnečná obloha nad našou dedinou nám spríjemnili športovo – turistické dopoludnie.Malí, strední i veľkí predškoláci súťažili v cezpoľnom behu.    Radosť z pohybu a pobytu v prírode a na čerstvom vzduchu znásobili deťom MŠ i odovzdané diplomy.

Zápisnica z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 12. septembra 2017 o 18:00 hod. Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4.   Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

Zápisnica z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)

Hodové vystúpenie skupiny Borovienka

Videopohľad na Výstavu ovocia, zeleniny a kvetov 2017

Pozrite si krátke video zo 7. ročníka Výstavy ovocia, zeleniny a kvetov, ktorú zorganizovali členovia ZO Slovenského zväzu záhradkárov Pusté Sady dňa 2. septembra 2017. Slávnostného otvorenia výstavy sa zúčastnili Vdp. Ladislav Kuna, správca farnosti Pata a starosta obce Pusté Sady Ing. Tomáš Nemeček.