Návšteva bábkového divadla v Nitre

Literárno-dramatické umenie je dôležitou súčasťou predprimárneho vzdelávania. V súvislosti so stimuláciou predčitateľskej gramotnosti, správneho rečového a komunikačného vzoru dopĺňame naše vzdelávacie aktivity návštevou divadelných predstavení pre deti. Bábkové divadlo v Nitre nám tentokrát ponúklo veselé i poučné príbehy od Karla Čapka – Ako psíček a mačička spolu gazdovali.