Šarkaniáda v Materskej škole

Vlastnoručne vyrobené šarkany sa deťom rozleteli nad ihriskom v Pustých Sadoch.