Jesenné čarovanie v Materskej škole

Jeseň spoznávajú naše deti nielen v obrázkovom kalendári, ale i zaujímavými aktivitami, hrami a poznávacími vychádzkami. S prípravou jesennej výstavky tekvíc nám pravidelne pomáhajú aj rodičia. Ďakujeme.