Voľby do VÚC 2017 – zoznam kandidátov

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje informácie pre voličov s súvislosti s konaním volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia v sobotu 4. novembra 2017 v čase od 7:00 do 22:00 h.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľbu predsedu Trnavského samosprávneho kraja (.pdf)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (.pdf)

Návšteva bábkového divadla v Nitre

Literárno-dramatické umenie je dôležitou súčasťou predprimárneho vzdelávania. V súvislosti so stimuláciou predčitateľskej gramotnosti, správneho rečového a komunikačného vzoru dopĺňame naše vzdelávacie aktivity návštevou divadelných predstavení pre deti. Bábkové divadlo v Nitre nám tentokrát ponúklo veselé i poučné príbehy od Karla Čapka – Ako psíček a mačička spolu gazdovali.