Vianočná koleda 2017

Blížia sa Vianoce a k nim neodmysliteľne patrí vianočné predstavenie našej Materskej a Základnej školy. Škôlkari si pripravili príbeh narodenia malého Ježiška a školáci nacvičili Vianočnú koledu od Charlesa Dickensa. Deti boli skvelejšie ako skvelé a predstavenia zožali veľký úspech.

Vianoce prišli potichúčky

Malí huncúti v divadelnom predstavení spolu s nami objavili  čaro Vianoc.My sme sa im pochválili vlastnoručne vyrobenými vianočnými ikebanami. Snáď najviac radosti bolo v deň, kedy sme si pripravili vianočné pohostenie s oblátkami, medom, orieškami a ovocím. Po ňom nasledovalo malé prekvapenie. Darčeky pod stromčekom. A to akí sme šikovní sme predviedli v hudobno-dramatickom predstavení na slávnostnej akadémii spolu so školákmi v obecnom kultúrnom dome.

Zápisnica zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 13. decembra 2017 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4.   Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Schválenie rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2018
 6. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2018
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

Zápisnica zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)

Veselé Vianočné sviatky 2017

Spokojné a s láskou prežité vianočné sviatky, veľa šťastia a úspechov v novom roku 2018 praje starosta obce Pusté Sady Tomáš Nemeček a Obecné zastupiteľstvo.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva  14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 13. decembra 2017 o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Schválenie rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2018
 6. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2018
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver