Čertovská škola

Na Mikuláša sme sa opäť premenili na čertíkov a učili sa v Čertovskej škole. Na nezbedných čertov čakalo niekoľko úloh, aby dokázali svoju šikovnosť. Písali príbeh o čertíkoch a ich nezbedách, skladali rozstrihané príslovia o čertoch, prenášali žeravú guľu cez pekelnú bránu, ochutnávali čertovsky dobré koreniny a prísady, kreslili a zdobili vianočný stromček.