Vianoce prišli potichúčky

Malí huncúti v divadelnom predstavení spolu s nami objavili  čaro Vianoc.My sme sa im pochválili vlastnoručne vyrobenými vianočnými ikebanami. Snáď najviac radosti bolo v deň, kedy sme si pripravili vianočné pohostenie s oblátkami, medom, orieškami a ovocím. Po ňom nasledovalo malé prekvapenie. Darčeky pod stromčekom. A to akí sme šikovní sme predviedli v hudobno-dramatickom predstavení na slávnostnej akadémii spolu so školákmi v obecnom kultúrnom dome.

Zápisnica zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 13. decembra 2017 o 18:00 hod. Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4.   Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
  5. Schválenie rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2018
  6. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2018
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

Zápisnica zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)