Objednávky 2018

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje vystavené objednávky v roku 2018. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá stranaČíslo objednávkyPredmet objednávkyDátum vystavenia objednávkyObjednávka vo formáte PDF
DEMI Šport Plus, s.r.o.-Nákup športovej výbavy pre detské a juniorské futbalové družstvá Pusté sady22.10.2018obj-demi-sport-plus-1-2018