Prikrmujeme vtáčiky

Naša materská škola má prírodovedné a environmentálne zameranie. V zimnom období nielen pozorujeme  a skúmame prírodu, ale každoročne v spolupráci s rodičmi prikrmujeme vtáčiky. Verte, máme ich plný školský dvor. Pozorujeme a porovnávame ich, staráme sa o ne počas celej zimy a pri tom ich spoznávame.