Hókusy-pókusy

Všetky deti rady skúmajú a bádajú. Naše vzdelávacie aktivity majú často charakter pokusov. Zaujímavé a lákavé boli pokusy s vodou a vzduchom. Počas celého týždňa sa deti tešili na prekvapenie, či kúzla, ktoré pre ne pani učiteľky predstavovali. Vzrušujúce boli najmä pomôcky (voda, poháriky, injekčné striekačky, hadičky, vedrá, bublifuky, balóny, slamky) a tiež samotná skúsenosť s pripraveným prekvapením, ktoré si vyskúšali.