Veselý fašiangový karneval

Tentokrát sme si užili karnevalovú zábavu aj s deťmi zo Základnej školy v Pustých Sadoch.