Veľkonočné zvyky a tradície v Materskej škole

Ťuki-ťuki ťukalo, vo vajíčku volalo….deťúrence nakreslili, ako to vyzerá vo vajíčku, keď v ňom spinká kuriatko. Tak nejako k nám prišla jar a veľkonočné sviatky ruka v ruke s ňou. V škôlke prebehla ozajstná šibačka, oblievačka s voňavkou. Deti si samé vyrobili veľkonočné ozdoby s maľovanými vajíčkami – symbolmi jari.

Noc s Andersenom 2018

Zápisnica z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 20. marca 2018 o 18:00 hod. Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
  5. Plán investičnej výstavby pre rok 2018
  6. Plán kultúrno – spoločenksých akcií pre rok 2018
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

Zápisnica z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)

Malí šikovníci vítajú jar

Zima tentokrát nechce a nechce odísť. Slniečko svieti na náš škôlkársky dvor, ale stále je veľmi chladno. Škôlkári sa vedia zabaviť aj pri tvorivých aktivitách v triede.

Tvorivé veľkonočné dielne

Začiatok jari sme oslávili tvorivými veľkonočnými dielňami na Fándlyho fare v Seredi. Deti si mali možnosť prezrieť tvorbu ľudových umelcov, vyskúšali si prácu s drôtom, drevom, so šúpolím, paličkovanie čipky, maľovanie kraslíc voskom, či zdobenie kraslíc vŕtaním a čipkovaním. Domov si odniesli krásny zážitok a svoje vlastné kraslice, prívesky, ozdoby do kvetináčov a náramky.