Farské oznamy 15.04. – 22.04.2018

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady v období 15.04. – 22.04.2018:

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

15.apríl

3.veľkonočná nedeľa 9,00 za + Annu Verešovú, Ľubomíru Holešovú a Vierku Vaškovú
Pondelok 16.apríl 18:00 +Emília Hudeková, 1.výročie
Utorok                  
Streda 18.apríl 18:00 +rodičia Leo a Gizela,celá rodina Mésárošová a duše v očistci
Štvrtok                  
Piatok 20.apríl 18:00 +členovia sv.ruženca u p. Marcinkechovej
Sobota                  
Nedeľa

22.apríl

4.veľkonočná nedeľa

Dobrý Pastier

9,00 +otec Ján Vívodík – k jeho nedožitým 80 rokom
  • Piatok po omši v Pate o 19,30 stretnutie rodičov birmovancov
  • Sobota o 9,00 stretnutie birmovancov
  • celý týždeň modlitby za duchovné povolania
  • Budúca nedeľa Dobrého Pastiera – zbierka na seminár
  • Milodar 50 Eur na kaplnku,