Fotogaléria z tradičného podujatia Vyčistime si svoje okolie, ktoré sa koná pri príležitosti Svetového dňa Zeme. Aj v roku 2018 sa všetky generácie stretli a spoločne vyčistili chotár a okolie Pustých Sadov.