Videopohľad na akciu Vyčistime si svoje okolie 2018

Videopohľad na akciu Vyčistime si svoje okolie 2018, ktorá sa už tradične koná v Pustých Sadoch pri príležitosti Svetového dňa Zeme. Všetky generácie obyvateľov sa zišli v sobotu 14. apríla 2018, aby spoločne pozbierali odpad v okolí obce.