Pozorujeme a skúmame prírodu

Počas vychádzok do okolia si všímame zaujímavosti prírody. Pozorujeme zmeny, prírodniny si nosíme i do škôlky. Spoznávame tak mnohé rastliny, živočíchy a ich životné prejavy. Učíme sa prírodu chrániť.