Takto sme si okrášlili náš školský dvor a oslávili sviatok Deň Zeme. Vysádzali sme nielen kvietky, ale aj jahôdky. Už teraz sa tešíme na bohatú úrodu…