Farské oznamy 13.05. – 20.05.2018

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie 13.05. – 20.05.2018.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

13.máj

7.veľkonočná nedeľa 9,00 za živých členov sv.ruženca u p. Marcinkechovej
Pondelok                  
Utorok 15.máj 18:00 +Augustín Harmata,1.výročie
Streda 16.máj 18:00 za zdravie a Božiu pomoc v chorobe
Štvrtok 17.máj 18:00 za zdravie a Božiu pomoc celej rodine č. 153
Piatok 18.máj 18:00 +Oľga Ďurinová
Sobota                  
Nedeľa

20.máj

Zoslanie Ducha Svätého 9,00 za syna Ľubomíra a Vieru
  • Ďakujem všetkým za pomoc pri príprave birmovky,
  • Milodary: 50 Eur od dobrodincov na kaplnku, 50 Eur od darcov na kaplnku,
  • Budúca nedeľa v Pate o 10,30 prvé sv.prijímanie,