Zdravýživka v našej škôlke

Interaktívny program, zameraný na zdravé stravovanie, orientáciu v potravinách deťom prostredníctvom bábky Zdravýživky ponúkol nový pohľad na jedlo ako také.