Výzva – Nákup športovej výbavy pre detské a juniorské futbalové družstvá obce Pusté Sady

Obec Pusté Sady predkladá výzvu na predloženie cenovej ponuky na výber dodávateľa pri zákazke podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetom zákazky je Nákup športovej výbavy pre detské a juniorské futbalové družstvá obce Pusté Sady.

Plné znenie výzvy na predkladanie ponúk (.pdf)

Príloha č.1 (.pdf)

Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky (.pdf)

Príloha č. 3 – Cenová ponuka (.pdf)

Príloha č. 4 – Návrh na plnenie kritérií (.pdf)