Farské oznamy 16.09. – 23.09.2018

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie 16.09. – 23.09.2018.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

16.september

24.nedeľa v roku

hodová nedeľa

9,00 za našu dedinku,farnosť,za Božie požehnanie
Pondelok 17.september

Sv.Robert Belarmín

18:00 +rodičia Hudekoví a Švihoríkoví a starí rodičia
Utorok                  
Streda 19.september

Sv.Január

18:00 +Štefan Stanko,30 dňová
Štvrtok 20.september

kórejskí mučeníci

18:00 +rodičia Bauzoví,starí rodičia,brat Vladimír,Jozef a manžel Vojtech
Piatok 21.september

Sv.Matúš,apošt,evanj,

18:00 +rodičia Bogoloví,Vívodíkoví,starí rodičia z ob strán a duše v očistci….
Sobota                  
Nedeľa

23.september

25.nedeľa v roku 9,00 za vdp. Alojz Miklovič, Štefan Neuman,Rudolf Vaško a Alojz Schmiester

 

  • jesenné kantrové dni: poďakovanie za úrodu,
  • Milodary: pohreb p. Ľudmily Horňákovej – 200 Eur, z krstu – 50 Eur,