Farské oznamy 28.10. – 04.11.2018

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie 28.10. – 04.11.2018.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

28.oktober

30.nedeľa v roku 9,00 +rodičia Ján a Pavlína Vaškoví,Otília,Štefan,Vojtech,Cecília,sestra Anna a duše v očistci….
Pondelok 29.oktober 17,00 +rodičia Švihoríkoví a zaťovia
Utorok                  
Streda                  
Štvrtok 1.november

Všetkých Svätých

9,00 Ďakovná pri príležitosti 30.výr sobáša a prosba o Božiu pomoc
Piatok 2.november

Všetkých verných zosnulých

17,00 +rodičia Trnkoví,Ščipákoví,starí rodičia a syn Ľubomír
Sobota 3.november 14,00 sobáš s omšou: Veronika Rafajová a Michal Kurina
Nedeľa

4.november

31.nedeľa v roku 9,00 +rodičia Ernest a Mária,brat Ernest,starí rodičia z ob strán a kňaz Juraj
  • Zmena sv.omší: Pata o 18,00 a Pusté Sady o 17,00
  • Štvrtok prik.sviatok.odpustky, poobede o 15,00 pobožnosť na cintoríne,
  • Milodar 50 Eur zo sv.omše vo štvrtok,

Uvítanie detí do života 2018

Lampiónový sprievod 2018

Výlet do Nitry

Opäť sme si raz obuli túlavé topánky a zavítali do Nitry. Najprv sme si pozreli divadelné predstavenie Gašpariáda v Starom divadle Karola Spišáka a po ňom nasledovala prechádzka na Nitriansky hrad. Cestou sme sa zastavili pri soche kniežaťa Pribinu. Výhľad na Zobor z hradného kopca bol očarujúci. Na záver výletu sa deti pohrali v parku na detských ihriskách.

Prírodovedné zameranie

Medzi hlavné ciele našej materskej školy patrí tiež stimulácia prírodovednej gramotnosti. Okolitá príroda nám ponúka nadštandardné možnosti pozorovania a skúmania s deťmi v teréne. V herni máme zriadený prírodovedný kútik, kde si okrem mikroskopu,lúp, encyklopédií deti každým dňom prinášajú zaujímavé živé aj neživé prírodniny. Spoločne ich skúmame a diskutujeme.