Zber elektroodpadu a veľkoobjemového odpadu – október 2018

Dňa 24. októbra 2018 (streda) sa uskutoční v obci Pusté Sady ráno o 8.00 hodine zber elektroodpadu. Budú sa zberať všetky domáce elektrospotrebiče ako:  chladničky, pračky, mikrovlnné rúry, vysávače, šijacie stroje, žehličky, počítače, tlačiarne, žiarivky, vŕtačky, kosačky, elektrické hračky, termostaty, akumulátory a batérie, oleje a obaly zo starých farieb, no tie len v nepriepustných obaloch. Kyseliny, postreky a neidentifikovateľné kvapaliny nebudú predmetom zberu !!!

Elektroodpad si vyložte pred svoj dom až ráno! Zamedzíme tým vykradnutiu elektročastí osobami, ktoré na to nemajú oprávnenie. V prípade potreby s vyložením elektrospotrebičov Vám pomôžu pracovníci obce.

V dňoch 27. a 28. októbra 2018 (sobota,nedeľa) sa uskutoční v obci Pusté Sady jesenný zber veľkoobjemového odpadu. Kontajnery budú v týchto dňoch pristavené pri zadnej bráne cintorína v Pustých Sadoch.