Prírodovedné zameranie

Medzi hlavné ciele našej materskej školy patrí tiež stimulácia prírodovednej gramotnosti. Okolitá príroda nám ponúka nadštandardné možnosti pozorovania a skúmania s deťmi v teréne. V herni máme zriadený prírodovedný kútik, kde si okrem mikroskopu,lúp, encyklopédií deti každým dňom prinášajú zaujímavé živé aj neživé prírodniny. Spoločne ich skúmame a diskutujeme.